با توجه به افزایش شدید هزینه های انتقال در شبکه بیت کوین و به منظور صیانت از دارایی های کاربران، تغییرات زیر از ساعت 24 روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه، اعمال خواهد گردید:
⭕️افزایش کارمزد انتقال بیت کوین از 0.0002 به 0.0004
⭕️افزایش حداقل مقدار قابل برداشت بیت کوین از 0.0003 به 0.001
⭕️تمامی افرادی که به هر نحوی آدرس نوبیتکس خود را در ماینر یا نرم افزار های استخراج رمزارز، به منظور برداشت ذخیره نموده اند، هرچه سریعتر اقدام به افزایش سطح برداشت، حداقل به میزان 0.001 بیت کوین نمایند. در غیر این صورت حتماً و حتماً، آدرس ولت های شخصی را جایگزین نمایید. لازم به ذکر است به منظور رعایت حقوق سایر کاربران در مدت کوتاهی پس از این اطلاعیه، محدودیت واریزی برای بیت کوین اعمال خواهد گردید.
ما در نوبیتکس تلاش نمودیم پس از هالوینگ با تقبل بیش از 50 درصد از هزینه های انتقال شامل هزینه های انتقال از ولت فروشنده به خریدار، رضایت خاطر کاربرانمان را در انتقال بیت کوین بدون کوچکترین تأخیر، به نحو احسن فراهم آوریم. اکنون با توجه به رشد فزاینده هزینه های انتقال، نیاز به همکاری تمامی اعضای نوبیتکس می باشد.