اطلاع رسانی

اخبار و اطلاعیه های مرتبط با رمزارزها و بستر نوبیتکس در این بخش اطلاع رسانی می شود. همچنین اطلاع رسانی مربوط به به روزرسانی ها در این بخش خواهد آمد.