اخبار رمزارزها

در این دسته، اخبار رمزارزها از جمله اتفاقات و اخبار مثبت و منفی در مورد اکسچنج ها، عرضه های اولیه، رمزارزهای معروف، مسائل اقتصادی و حقوقی مرتبط، تحلیل آینده بازار و غیره آمده است.
نوبیتکس تلاش خواهد داشت تا اخبار به روز در حوزه کریپتو را در اختیار مخاطبین خود قرار دهد.