اخبار نوبیتکس

در این بخش به اخبار نوبیتکس، از جمله امکانات جدید اضافه شده، شرکت در مجامع، نمایشگاه ها و رویدادهای مرتبط با بلاک چین و برنامه های آتی پرداخته شده است.