تحلیل و سرمایه گذاری

کیف پول

رمزارز

لغت نامه

اخبار رمزارزها

Alpha

« Back to Glossary Index

آلفا

اولین محصولی که یک تیم تولیدی آن را منتشر می‌کند، «آلفا» نام دارد. این تولید می‌تواند اولین نسخه‌ی ارائه شده از نرم‌افزار یا یک محصول ابتدایی تولید شده، باشد.

« Back to Glossary Index
مطالب مشابه