Skip to content Skip to footer

رابط برنامه نویسی کاربردی

مجموعه‌ای از عملکردها که امکان برقراری ارتباط با داده‌های یک برنامه یا سرویس را می‌دهد. این سرویس می‌تواند یک صرافی باشد که کاربران برنامه‌اش را اجرا می‌کنند.
مخفف عبارت Application Programming Interface است.