Skip to content Skip to footer

مقاوم در برابر دستگاه ASIC

به ارز دیجیتالی گفته می‌شود که در برابر استخراج با دستگاه ASIC مقاوم است. پروتکل‌ها و الگوریتم‌های استخراج این ارزها به‌گونه‌ای است که نمی‌توان آن‌ها را با دستگاه ASIC استخراج کرد و یا سود استخراج آن‌ها از روش سنتی استخراج با کارت گرافیک بسیار کمتر است.