Skip to content Skip to footer

بلاکچین (زنجیره بلوک)

بلاکچین شبکه‌ای غیرمتمرکز برای ثبت اطلاعات و گزارش‌هایی مانند تراکنش‌ها به ترتیب زمان است. درواقع زنجیره‌ای از بلوک‌های حاوی این اطلاعات را بلاکچین می‌نامند.