Skip to content Skip to footer

رمزارز

یک ارز دیجیتال که با بهره‌گیری از علوم رمزنگاری ایمن شده و می‌تواند برای مبادلات همتا به همتا یا فردبه‌فرد مورداستفاده قرار بگیرد.