Skip to content Skip to footer

تحقیقات خود را انجام دهید

توصیه‌ای ارزشمند و عاقلانه به معنای اینکه قبل از سرمایه‌گذاری، به جای پیروی از گفته‌های دیگران خودتان دست‌به‌کار شده و در مورد آن دارایی تحقیق کنید. مخفف عبارت مشهور Do Your Own Research است.