Skip to content Skip to footer

فرضیه بازار کارا

فرضیه‌ای در دنیای اقتصاد که معتقد است می‌توان در بازارهای مالی، انعکاس تمامی اطلاعات موجود را، در قیمت یک دارایی مشاهده کرد. مطابق این فرضیه اطلاعات به‌سرعت بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارد و تاریخچه اطلاعات هر دارایی را می‌توان در قیمت آن مشاهده کرد. بنابراین قیمت یک سهام شاخص مناسبی برای ارزش سرمایه‌گذاری است.
مخفف عبارت Efficient Market Hypothesis است.