Skip to content Skip to footer

تعویض پذیری

ویژگی ذاتی یک دارایی که بین مقدار مشخصی از آن در هیچ کجا تفاوتی وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال یک کیلوگرم طلای ۱۸ عیار در ایران هیچ تفاوتی با یک کیلوگرم طلای ۱۸ عیاردر آلمان ندارد. همچنین این یکی از ویژگی های بیتکوین است.