Skip to content Skip to footer

هادل- نگه‌داشتن

اصطلاحی که به معنای حفظ و نگهداری یک سرمایه خاص به کار می‌رود. این واژه در واقع اشتباه تایپی واژه “Hold” به مفهوم نگه داشتن است که اولین بار در وبسایت “bitcointalk” فردی به اشتباه از آن استفاده کرد. از آن پس این واژه به مفهوم نگه داشتن و نفروختن ارزهای دیجیتال استفاده می شود.