Skip to content Skip to footer

ابر تورم – تورم حاد

تورمی از کنترل خارج شده که در آن قیمت‌ها به شدت و با سرعت بالا افزایش می‌یابند و از ارزش واحد پولی به سرعت کاسته می‌شود.