Skip to content Skip to footer

عرضه اولیه صرافی

فروش یک ارز دیجیتال برای اولین بار که در این حالت یک صرافی یا واسطه معتمد بین خریداران و تیم پروژه قرار دارد و ریسک خرید ارز یا توکن را تا اندازه زیادی برای خریداران کاهش می‌دهد. این روش یکی از روش‌های جمع‌آوری سرمایه برای پروژه‌های تازه‌وارد دنیای ارزهای دیجیتال است. مخفف عبارت Initial Exchange Offering است.