Skip to content Skip to footer

نقدشوندگی

به امکان تبدیل یک دارایی به وجه نقد، نقد شوندگی یا نقدینگی گفته می‌شود. هر چه یک دارایی راحت‌تر نقد و معامله شود و روی کل بازار اثر نداشته باشد، نقد شوندگی بالاتری دارد.