Skip to content Skip to footer

معاملات مارجین

معامله‌ای پر ریسک که در آن فرد بدون داشتن دارایی چندان در حساب، مقدار زیادی دارایی از یک پلتفرم قرض گرفته و به خریدوفروش می‌پردازد.