Skip to content Skip to footer

مستر نود ( گره اصلی)

رایانه‌ها یا سرورهایی که پردازش تراکنش‌ها و پویایی شبکه را در یک بلاکچین هموار می‌کنند .آن‌ها مسئول خدماتی هستند که استخراج‌کنندگان (ماینرها) قادر به انجامش نیستند و به ازای در اختیار گذاشتن رایانه در شبکه، پاداش دریافت می‌کنند.