Skip to content Skip to footer

درخت مرکل

درخت مرکل یا درخت درهم‌سازی نوعی ساختار بر مبنای داده هش (Hash) است که برای ساده کردن و ساماندهی داده‌های بزرگ‌تر از آن استفاده می‌شود.