Skip to content Skip to footer

مزرعه استخراج

به مجموعه‌ای بزرگ از دستگاه‌های ماینر برای استخراج ارزهای دیجیتال گفته می‌شود.