Skip to content Skip to footer

ماینینگ – استخراج

به فرآیند تأیید تراکنش دیگر افراد و اضافه کردن آن به بلاکچین گفته می‌شود. این فرآیند توسط ماینرها و گره‌های درون شبکه انجام می‌شود.