Skip to content Skip to footer

نانس

رشته یا شماره متغیری یک‌بارمصرف که از آن برای تأیید یک تراکنش و جلوگیری از تکرار مجدد تراکنش‌های گذشته استفاده می‌شود. پیدا کردن نانس مناسب برای حل معادله فرآیندی است که ماینرها باید برای آن تلاش کنند.