Skip to content Skip to footer

فیشینگ

حمله‌ای مخرب از سوی یک هکر برای سرقت اطلاعات یک فرد. در این حملات هکرها بخصوص به دنبال به دست آوردن پسورد و رمزعبور حساب‌های مالی افراد هستند.