Skip to content Skip to footer

پرایس اکشن

حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان است. معامله گران در این روش صرفاً بر اساس نمودار قیمت برای خرید یا فروش یک دارایی اقدام می‌کنند.