Skip to content Skip to footer

کلید خصوصی

رشته ۲۵۶ بیتی رمزنگاری‌شده و منحصربه‌فرد که به کمک کلید عمومی، اجازه دسترسی به موجودی یک آدرس را ایجاد می‌کند.