Skip to content Skip to footer

عبارت Seed

عبارت seed یا mnemonic seed مجموعه‌ای از واژگان است که برای دسترسی به کیف پول ارزهای دیجیتال مورداستفاده قرار می‌گیرد.