Skip to content Skip to footer

سِگویت

فرایندی که در آن امضای تراکنش‌های یک بلوک از تراکنش‌های بیت کوین جدا می‌شود. درنتیجه ظرفیت هر بلوک برای ثبت تراکنش بیشتر شده و سرعت انجام تراکنش بالاتر می‌رود.