Skip to content Skip to footer

دیوار فروش

زمانی که یک سفارش فروش کلان و یا چندین سفارش فروش بزرگ با قیمت یکسان در دفتر سفارشات یک صرافی ثبت شود. این مسئله می‌تواند از بالا رفتن قیمت ارز جلوگیری کند.