Skip to content Skip to footer

ذخیره ارزش

به هر کالا، دارایی یا ارز دیجیتالی که قابلیت نگهداری، بازیابی و مبادله در آینده برای آن مهیا باشد و در طول زمان از ارزش آن کم نشود، ذخیره ارزش گفته می‌شود.