Skip to content Skip to footer

شناسه تراکنش

هر تراکنش در سیستم بلاکچین دارای یک شناسه منحصربه‌فرد از مجموعه‌ای اعداد، حروف و کاراکترهای تصادفی است. از شناسه تراکنش برای ارجاع و پیگیری وضعیت تراکنش‌ها در بلاکچین استفاده می‌شود.