Skip to content Skip to footer

اثبات دانایی صفر

روشی که در آن تراکنش‌ها بدون فاش شدن هیچ‌گونه اطلاعاتی تصدیق و تأیید می‌شوند. این روش به حفظ حریم خصوصی و تصدیق اطلاعات صحیح منجر خواهد شد.